Om projektet

Proces

Siden foråret 2010 har Københavns Kommune, By & Havn og Realdania undersøgt mulighederne for at opføre en arena i Ørestad Syd med en økonomisk bæredygtig forretningsmodel.

Parterne bag arenaen har udarbejdet en forretningsplan, som redegør for arenaens forretningsgrundlag, og som beskriver en proces, der kan sikre den optimale arena, og som sikrer, at de udbudsretlige regler følges. Planen er udarbejdet af det engelske rådgivningsfirma Davis Langdon i samarbejde med IPW…

 

Forretningsplanen bygger på en organisering, hvor Arena CPHX P/S opfører og ejer arenabygningen og derefter udlejer den til operatøren Live Nation. Når arenaen står færdig, skal Live Nation i eget navn udleje anlægget til brugere af arenaen.


Processen for arenaen kan opdeles i 6 faser. De første 4 faser er nu gennemført.


Fase 1 og 2 har handlet om at få et præcist og solidt forrentningsgrundlag. Fase 3 har omhandlet operatørudbuddet og plangrundlaget. Det er her vigtigt at vælge operatøren, før bygningen bliver designet, så operatøren kan være med i selve designfasen.


Fase 4 og 5 er byggeriets traditionelle faser, hvor man afholder en designkonkurrence, og herefter udbyder entrepriseopgaverne og opfører byggeriet. Designprocessen bestod af en konkurrence med 5 teams bestående af arkitekter, ingeniører og særlige arenaeksperter.


Fase 6 knytter sig til operatørens indretning og idriftsættelse af arenaen.


Parallelt med arenaselskabets designproces skabes et nyt plangrundlag, så den ideelle balance mellem arena og bydel sikres. Processen ledes af Københavns Kommune og følger kommunens normale procedure for lokalplaner og borgerinddragelse.

Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66

Byggeplads
Hannemanns Allé 18
2300 København S