Om projektet

Infrastruktur

Omkring arenaen foregår infrastrukturarbejde der vil skabe bedre adgang og sammenhæng i det sydlige Ørestad. Herunder også udvidelse af Hannemanns Allé

By og Havn har igangsat forskellige infrastrukturarbejder

Udvidelse af Hannemanns Allé​
​Udvidelse af Hannemanns Allé er allerede nu en vigtig adgangsvej fra motorvejen til Ørestad Syd. Udviklingen af Arenakvarteret med boliger, skole, skøjtehal, erhvervsbyggeri og ikke mindst en Arena med plads til 15.000 gæster gør alléen, der løber parallelt med motorvejen, endnu mere vital. Derfor udvides Hannemanns Allé fra de oprindelige to spor til fire spor med cykelsti og fortov.
I forbindelse med udvidelsen anlægges også to nye adgangsveje ind i Arenakvarteret. Dels en vej til den nye skøjtehal, der forventes at åbne i 2016 samt til det nye Nordre Fælled Kvarter, hvor de første rækkehuse er sat til salg. Og dels en vej til det kommende Hannemanns Kvarter, der kommer til at udgøre det nordøstlige hjørne af Arenakvarteret.

Udvidelsen af Hannemanns Allé er påbegyndt af Barslund til juni 2015.

Stibro mellem Ørestad City og Ørestad Syd
Hidtil har de to Ørestadskvarterer været bundet sammen af en cykel/gangbro ved Kanalvej samt af Ørestads Boulevard (der både har cykelsti og fortov). Der er også broer over motorvejen og jernbanen ved Ole Arups Vej og Center Boulevard, men de har hverken fortov eller cykelsti og er udelukkende beregnet til bilkørsel.
Derfor etableres der nu en ny stibro langs den eksisterende vejbro på Ove Arups Vej. Arbejdet er i gangsat april 2015 og skulle efter planerne være færdigt i foråret 2016. Projektet indebærer - udover selve broen - også en stiunderføring under både den eksisterende vejbro og den kommende stibro på skråningen nord for jernbanen. Derudover skal der omlægges ledninger og ombygges på den eksisterende Ove Arups Vej, så fortove, tilkørsler og signalanlæg m.m. tilpasses.


Tidshorisont, oplyst på By og Havns hjemmeside:
2015-2016: Kanalplads og kanaler ved Robert Jacobsens Vej forventes anlagt.
2016: Royal Arena, hovedveje og den inderste del af byfælleden er anlagt. Skøjtehallen forventes at stå klar.
2018: Den nye skole og yderste halvdel af byfælleden er færdig.​

Du kan læse mere om By og Havns planer for Ørestad Syd på deres egen hjemmeside klik her​ (åbner i ny side)​


Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66

Byggeplads
Hannemanns Allé 18
2300 København S