Om arenaen

Udformning

Kapacitet og udformning
Royal Arena får plads til op til 15.000 siddende og stående tilskuere til kultur- og musikarrangementer. Til sportsbegivenheder som fx håndboldkampe vil kapaciteten være 12.500 tilskuere. Arenaen bliver fleksibel og skalérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor kun en mindre del af arenaen og tilskuerkapaciteten udnyttes.
Arenaen vil få en størrelse på op til 35.000 m2 med store foyerarealer og plads til caféer, restauranter og barer, som giver god plads til publikum. Hertil kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner.
Design og udformning
Designet er udtryk for en stærk skandinavisk designtradition, hvor kvalitet, funktion og design går op i en højere enhed, og det giver Royal Arena en markant nordisk identitet.
Bygningen får åben stueetage og et offentligt tilgængeligt plateau i førstesals-niveau
– direkte ud til byrummet.
Hovedparten af publikum kommer til at sidde på tre sider af scenegulvet/banen – men med mulighed for også at have publikum på den fjerde side ved sportsbegivenheder og særlige kulturbegivenheder. Arenaer, svarende til denne form, findes eksempelvis i bl.a. Liverpool, Oslo og Herning.

Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66

Byggeplads
Hannemanns Allé 18
2300 København S