Om arenaen

En arena tilgængelig for alle

​Tilgængelighed for alle, herunder personer med handicap, er et vigtigt designkriterium i projekteringen af arenaen. ​

Arenaen er en offentlig bygning som i fremtiden får et intensivt brug af mange forskellige grupper som skal have lige rettigheder. Designprocessen har haft konstant fokus på dette område igennem alle faser. Arenaprojektet er generelt udformet iht. tilgængelighedskravene anført i bygningsreglementet BR10 samt vejledningen. SBI-anvisning 230 forklarer og fortolker bestemmelserne i BR10. Projektet er ikke underlagt SBI-anvisningen, men Arena CPHX P/S har valgt at imødekomme disse i vid udstrækning i alle publikumsområder. Det betyder et højere niveau for tilgængelighed – for alle. Anvisningen siger blandt andet 'Tilgængelighed for alle betyder bl.a. at bygninger har adgang og indretning for alle uanset handicap’. Ved at designe efter anvisningen bliver tilgængelighed til glæde for alle, med eller uden handicap. Bygningen vil være mere anvendelighed for folk med barnevogne, rengøringsvogne, varetransportere og folk med gangbesvær. Tilgængeligheden vil generelt skabe god komfort for alle arenaens gæster.

 

Idrætsrum for alle er en inspirationsguide til idrætsbyggeri lavet af Handicappens Videnscenter, Lokale- og Anlægsfonden samt Center for Idræt og Arkitektur. Den bygger på forskellige regler, vejledninger, anvisninger og standarder der findes på tilgængelighedsområdet. Denne følges hvor det er muligt.

 

God Adgang er en forening der driver og udvikler mærkeordningen ’God Adgang’. Foreningens formål er at arbejde for bedre fysisk tilgængelighed i bl.a. offentlige byggerier. De vejleder vedrørende mærkninger, farveskift og skiltning når projektet er i udførsel. På www.godadgang.dk kan man finde detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til de steder, som er medlem af mærkeordningen. Arenaen stræber efter at få tildelt mærkatet og arbejder meget med det visuelle udseende, som udover et nordisk og skarpt design skal udstråle synlighed og skabe et ’rent udtryk’ som er nemt af aflæse i bogstaver, nummerering og farver.

 

Arenaen er designet med handicappladser fordelt på alle niveauer ud fra ideen om at alle har ret til valg af placering. Alle indgange fører publikum direkte til de øvre niveauer, hvorefter man kan bevæge sig nedad. Derfor har alle indgange rummelige elevatorer, som kan føre publikum ubesværet op på niveau. Handicappladserne i arenaen udgør op til 1 % ​1 af den samlede sædekapacitet, hvilket er meget højt i forhold til arenaer rundt om i Europa. Handicappladserne er ydermere designet, så de kan omformes og anvendes på anden vis ved uudnyttet plads. Handicappladserne er ligesom alle andre siddepladser vurderet i forhold til sigtelinjer i arenasalen.

 

Teksten er ændret 23/11/2017 for at undgå misforståelser.

Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66

Byggeplads
Hannemanns Allé 18
2300 København S