Om arenaen

En arena med akustiske specialiteter

​Et gennemarbejdet og veltænkt akustisk design er et succeskriterium for Københavns nye multiarena​​

Designet af arenaen sker ud fra to væsentlige hovedpunkter; at beskytte det omkringliggende område mod støjforurening og at skabe sublim akustik i arenasalen. Designet kommer til at tilgodese arenaens multifunktioner og akustiske behov, ved at maksimere kvaliteten af både live musik optrædener samt sportsbegivenheder. Væggene bliver beklædt med materialer af højeste kvalitet, ligesom sæderne bliver betrukket af hensyn til både komfort og akustik. På denne måde bibeholdes et passende rumklangsniveau, der kommer til at forstærke oplevelsen i arenaen og give oplevelser i topklasse for arenaens gæster.


Efterklangstid, DBA og måling af lydniveau

Akustik er et begreb for studiet af lyd og lydforholdene i et rum. Akustik beskriver et rums egenskaber i forhold til at absorbere og reflektere lyd. Et særligt parameter er begrebet efterklangstid, som anvendes til at karakterisere et rums akustiske egenskaber. Teknisk forklaret er efterklangstid, den tid det tager lydniveauet at falde 60 dB. DB er en forkortelse for decibel, som er en måleenhed, som anvendes indenfor akustik til at bestemme lydniveauforskelle.

 

Arenaen kan rumme lyden fra både sport og musik

Arenaens design kommer ikke blot til at kunne rumme lyden fra store koncertbegivenheder, men vil samtidig kunne imødekomme støjgrænsen i de omkringliggende områder, hvor nye naboer vil bosætte sig i fremtiden. For at kunne realisere dette, inddrages en 3D model af arenaens konstruktion. Denne bruges som udgangspunkt til at finde et typisk lydtryks niveau for koncerter i arenaen. Herved kan man finde de aftalte støjgrænser og udregne den mest optimale lydisoleringsydelse for hver enkelt del af facaden og taget.

Målet for arenaen er en akustisk arenasal, der kan rumme både koncerter og sports events. Dette er helt essentielt i en arena, der skal rumme et bredt spekter af lyde. Under koncerter ønsker man en mellemlang efterklangstid, for at modvirke at bassen skaber en rungende lyd, samtidig med at lyden får lov at ’hænge lidt i luften’. Ved sportsevents ønsker man en noget højere efterklangstid så lyden bliver mere ’levende’, hvorimod man i en opera ønsker en meget lav efterklangstid, så lyden stopper meget brat. Gennem designet skabes der plads for den akustiske respons, så kravene fra de skiftende omgivelser tilgodeses.

 

Designet og optimeringen af akustikken pågår løbende med projektets udvikling. I designprocessen er der planlagt talrige tests for at opnå en arena med akustiske specialiteter, som kan give København en arena i international klasse.

 

Akustik og design smelter sammen

Arenaen er designet så mindst mulig lyd kan slippe ud. Lobbyerne er udnyttet, så de fungerer som åbne områder, samtidig med at de helt praktisk fungerer som lydsluser med absorberende lofter som forhindrer lyden i at slippe ud. På grundniveau finder man arenaens Loading Bay (overdækket varegård). Her er vægge og døre mod scenen godt afskærmede, så lyden begrænses mod salen. Ydermurene består af isolerede paneler og lyd isolerende beton som reducerer støjniveauet. På de højere niveauer har man gennem designet skabt et akustisk kabinet rundt om arenasalen. Betonkonstruktionen skaber en akustisk barriere mellem arenasalen og lobbyerne. Lobbyområderne er endvidere designet, så de tilgodeser en kontrolleret akustik og skaber komfort i forhold til omgivelserne. Det vil sige at akustikken er tilpasset de lyde der vil komme fra mennesker, alarmer, lydsystemer og andet.


Der arbejdes inden for arkitektens vision om en semi-transparent facade, som fungerer som den yderste lydisolerende ’konvolut’. Taget er designet som en let øvre kasette, der består af flere lag isolation og fagmembran. Tagkonstruktionen er designet mere end tilstrækkelig til at kunne klare lyden fra kraftig regn. Der er således gjort rigtig mange tiltag for at minimere støj mod naboerne.

 

Københavns nye arena bliver en arena med akustiske specialiteter og sublim lyd.

Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66

Byggeplads
Hannemanns Allé 18
2300 København S